Tri ân y, BS khoa Hô hấp, Nội thận, Nội tiết ĐTĐ

Tri ân y, BS khoa Hô hấp, Nội thận, Nội tiết ĐTĐ

Thư cảm ơn khoa Cấp cứu
Bài thơ tri ân của bệnh nhân khoa Nội tiết Đái tháo đường
THÁNG 7 VÀ HÀNH TRÌNH TRI ÂN

Thời gian qua, Ban Biên tập đã nhận được nhiều bức thư khen ngợi, coque iphone 2019 cảm ơn, động viên y, coque iphone bác sỹ công tác tại một số khoa lâm sàng như: Nội tiết Đái tháo đường, coque iphone 6 Nội Hô hấp – Miễn dịch Dị ứng, coque iphone Nội thận nhân tạo. Những bức tâm thư của người bệnh là thêm động lực để cán bộ nhân viên BV nỗ lực, coque iphone xs max phấn đấu trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

COMMENTS